Fytoftorové odumíráníPhytophthora ramorum

Příznaky: vadnutí a usychání pupenů, listů, výhonů, nekrózy na listech, výhonech a větvích, chřadnutí keřů.

Ochrana: napadené rostliny odstranit a zlikvidovat; v ČR karanténní organismus, na seznamu EPPO Alert List.

Zbarvení listů povlakem řas

Příznaky: žlutavý až světle zelený lehce smývatelný povlak na svrchní straně listů

Ochrana: zpravidla není nutná, při velmi silném a stálém osídlení řasami (ovlivnění asimilace) porost rostlin prosvětlit, aby se snížila vzdušná vlhkost

Skvrnitost listů po houbové infekci na azalkáchSeptoria azaleae

Příznaky: skvrny na listech většinou omezené listovými žilkami, zprvu žlutavé a červenavě žlutavé, potom tmavě hnědé až černé, částečně se žlutavým nebo červenavým středem, začínající od okraje či špičky listu nebo libovolně na čepeli, zvláště patrné naspodu listů, tečkovité, černé plodničky na skvrnách (pod lupou), za vlhka s bělavými shluky spór

Ochrana: při nákupu dávat pozor na onemocnění listů, napadené listy průběžně odstraňovat, zajistit optimální pěstební podmínky (zvláště nebezpečí v pěstitelských podnicích)

Skvrnitost listů vyvolaná houbovou infekcí na rododendronech, druhy rodu Phyllosticta, Cercoseptoria handelii, Glomerella cingulata

Příznaky: nepravidelné, rozsáhlé, tmavohnědé až popelavě šedé skvrny, zčásti tmavě ohraničené nebo okrouhlé, hnědavé skvrny s tmavým okrajem, okrouhlé či nepravidelné, tmavohnědé skvrny někdy s červenavým okrajem a zónované, na svrchní straně za vlhka šedé chmýří houby, nepravidelné, často rozměrné, tmavohnědé, zónované skvrny

Ochrana: odstraňovat onemocnělé listy, pečovat o rychlé oschnutí rostlin, prověřit zásobování živinami

Vadnutí a projevy odumírání vyvolané houbovou infekcíVerticillium alboatrum

Příznaky: listy bledě matné nebo žlutavě zbarvené, výhony vadnou a odumírají, hnědé zbarvení v oblasti cévních svazků

Ochrana: výběr méně náchylných odrůd, onemocnělé rostliny s hnilobnou bází kmene a kořenů pečlivě vykopat a odstranit.

Zbarvení listů při napadení plošticemi – síťnatkamiStephanitis spp.

Příznaky: světle zelená až chlorotická kropenatost nebo skvrnitost na svrchní straně listů, později hnědnoucí, dehtovité, hnědočerné kapičky trusu, které zasýchají do krustovité hmoty, na spodní straně, až 4 mm dlouhý, zploštělý hmyz s hrbovitým, do stran rozšířeným krčním štítem a průhlednými, síťovitě žilnatými, velkými křídly, larvy až 2 mm dlouhé, žlutavé, tmavě skvrnité

Ochrana: v časném létě odstraňovat napadené listy na mladých keřích rozmačkávat, při silném výskytu chemicky ošetřit, v zimě odstranit konce výhonů s nakladenými vajíčky (naspodu listů u střední žilky)

Požerky lalokonosce rýhovatéhoOtiorrhynchus sulcatus

Příznaky: kusy listů od okraje obloukovitě nebo půlměsíčně vyžrané černými, navrchu hrubě zrnitými 1 cm dlouhými brouky s rýhovaným noscem, neschopnými letu, rovněž žír na kůře a pupenech (v noci), až 1,2 cm dlouhé, bělavé, tlusté, beznohé larvy s hnědou hlavou škodí žírem na kořenech

Ochrana: sbírat brouky a larvy pravidelně večer v bázi rostlin, biologický boj

Holožíry na azalkách způsobené pilatkouNematus lipovskyi

Příznaky: na jaře po vyrašení listů azalek larvy housenice pilatky způsobují až holožíry, kdy zůstane jen střední listové žebro.

Ochrana: postřik povolenými insekticidy